Logo AGH-2015-186
daf NocNsf aikido_nl

Aikido Groene Hart is Erkend Leerbedrijf

In oktober 2010 slaagt Peter van Lier voor de opleiding Praktijkbegeleider Sport bij de Academie voor Sportkader. Dat betekent dat Aikido Groene Hart zowel niveau 2, 3 als 4 studenten van de MBO opleiding Sport en Bewegen opleiding mag gaan begeleiden. Dit doen we momenteel al voor de mensen die de aikido leraren opleiding volgen bij de Aikido Bond, maar dit willen wij graag ook nog in een breder maatschappelijk perspectief gaan trekken.

We hebben hiervoor contact opgenomen met Calibris, het kenniscentrum voor leren in de praktijk voor de sectoren: Zorg, Welzijn en Sport. Eind juni 2011 is Margriet de Hoop (Adviseur Kwaliteit en Erkennen) langs geweest in de dojo. Margriet heeft in het gesprek geconstateerd dat alle randvoorwaarden aanwezig zijn op het gebied van begeleiding en leermogelijkheden. Om die reden zijn wij nu een officieel Erkend Leerbedrijf geworden. De leermogelijkheden per opleiding zijn bij ons geworden:

– Sport- en bewegingsbegeleider (mbo-2)
– Sport- en bewegingsleider (mbo-3)
– Sport- en bewegingscoördinator/BOS medewerker (mbo-4, behalve Taak 5)
– Sport- en bewegingscoördinator/trainer/coach (mbo-4)
– Aangepast sporten, uitstroom b.v. bewegingsagoog (niveau 4)

Stagiaires… van harte welkom!

Wij zoeken stagiaires die willen ondersteunen in de eerste kindergroep op de woensdag- of vrijdag middag. Het gaat om het voorbereiden van de lessen en daarna assisteren tijdens de les bij de technieken van rollen, vallen en andere oefeningen. Alle stagiaires krijgen bij ons de kans om regelmatig voor de klas te staan en veel praktijkervaring op te doen!

Verder zijn er mogelijkheden voor stagiaires die op zoek zijn naar een speciale opdrachten of projecten. Bijvoorbeeld meedenken met bijzondere balans oefeningen in spelvorm ter bevordering van de coördinatie van lichaam en geest bij de kinderen; of het in overleg met ons aantrekken van nieuwe doelgroepen middels nieuwe media of andere juist originele wijze.

Maar… wellicht heb jij nog meer ideeën, dat horen we graag! Als je contact met ons opneemt, kijken we samen naar je leervraag en wat wij voor elkaar zouden kunnen betekenen. Daarnaast bieden wij de mogelijkheid om als stagiaire mee te trainen in de volwassen groepen bij ons in de dojo. Voor meer info neem contact op met Peter van Lier.

Activiteiten
  • 16/10/2017Herfstvakantie geen aikido voor Kids&Jeugd
  • 21/10/2017 14:00123-stage voorbereiding dan-examens Leiden
  • 12/11/2017 10:00Internationale Jeugd stage door Katsurada
  • 18/11/2017 14:00123-stage voorbereiding dan-examens Leiden
  • 26/11/2017 10:00Technische stage door Nadia Korichi
  • 03/12/2017Dangraden stage met examens Amsterdam
  • 09/12/2017 14:00123-stage voorbereiding dan-examens Leiden
  • 08/01/2018Open lessen alle AGH locaties
  • 27/01/2018Aikido stage Kobayashi Shihan in Nederland
AEC v1.0.4