Logo AGH-2015-186
daf NocNsf aikido_nl

Volwassenen

Aikido voor volwassenen (vanaf 15 jaar en ouder)

In onze huidige maatschappij zijn rivaliteit en concurrentie zaken die op dit moment redelijk domineren. We zetten ons zelf onder druk of laten ons onbewust onder druk zetten door anderen. Het accent ligt daarbij op het onderscheid: beter of slechter dan die ander. Dat maakt dat we ons steeds meer afscheiden van ons Zelf, elkaar en van het totaal. Voor een tijdje is leven onder druk niet zo erg, maar waar het om gaat is dat er een balans moet zijn tussen spanning en ontspanning en dat deze scheiding niet leidt tot een isolement.

Als je voor het eerst een aikido dojo (oefenruimte) binnenkomt, ben je vaak verbaasd over de actie en de dynamische energie die je waarneemt. Er heerst bovendien een uitstekende en inspirerende trainingssfeer. Dit komt omdat aikido geen overwinningen of nederlagen kent. Aikido is een weg om met jezelf aan de slag te gaan met anderen die hetzelfde zoeken op een positieve manier. Deze interne heelheid, en die verbinding met de ander, oefen je tijdens elke techniek verder te harmoniseren; dat maakt het steeds opnieuw prettige gevoel aan het einde van de les. Aikido is enorm ondersteunend aan dit innerlijke veranderproces.

De aikidoka ontwikkelt moed, een gevoel voor het omgaan met en oplossen van druk of conflicten. We trainen om ons positief uitgedaagd te laten worden hierdoor. Aikido is dus niet zozeer om anderen te verbeteren, maar een vorm van praktijkleren via het lichaam om in de eerste instantie met jezelf aan de slag te gaan. We trainen bewust plezier te beleven aan het zoeken van oplossingen voor dit soort situaties; de druk of het conflict te gebruiken ten gunste van onze innerlijke groei. Aikido gaat over de zoektocht naar harmonie, vreugde van bewegen en het levendig worden van je lijf, wat weer nieuwe levensenergie geeft.

Activiteiten
  • 16/10/2017Herfstvakantie geen aikido voor Kids&Jeugd
  • 21/10/2017 14:00123-stage voorbereiding dan-examens Leiden
  • 12/11/2017 10:00Internationale Jeugd stage door Katsurada
  • 18/11/2017 14:00123-stage voorbereiding dan-examens Leiden
  • 26/11/2017 10:00Technische stage door Nadia Korichi
  • 03/12/2017Dangraden stage met examens Amsterdam
  • 09/12/2017 14:00123-stage voorbereiding dan-examens Leiden
  • 08/01/2018Open lessen alle AGH locaties
  • 27/01/2018Aikido stage Kobayashi Shihan in Nederland
AEC v1.0.4